književnost, lingvistika, historija, komunikologija

ISTRAŽIVANJA

Current Issue

Vol. 16 No. 16 (2021)
Published 23 December 2021
View All Issues

Časopis „Istraživanja“ Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru obuhvata naučne i stručne radove, te ocjene i prikaze iz oblasti koje se primarno izučavaju na Fakultetu: književnost, lingvistika, historija, komunikologija. Radove objavljene u časopisu recenziraju eminentni profesori. Časopis okuplja autore sa univerziteta u BiH i šire. Indeksiran je u EBSCO Host, CEEOL i Slavic Humanities Index bazama podataka.